“Hal Yasa Tasarısı” komitede görüşülüyor

 “Hal Yasa Tasarısı” komitede görüşülüyor

[ad_1]

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi bugün gerçekleştirdiği toplantıda “Hal Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam etti.

Ülkedeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınıp, kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, haller aracılığıyla yapılmasının hedeflendiği tasarı üzerindeki komite çalışmaları bir sonraki toplantıda devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden oluşturulan açıklamaya göre, komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel, Ticaret Dairesi’nden Zalihe Uzun ve Savaş Metcooğlu, Tarım Dairesi’nden Berna Kamçı Altun ve Reşat Değirmenci katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy başkanlığı’nda toplanan komiteye, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Özdil Nami, HP Milletvekili Tolga Atakan, UBP Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı.  Komite toplantısında ilaveten CTP Milletvekili Salahi Şahiner de yer aldı.

 

‘Hal Yasa Tasarısı’nın Genel gerekçesi

“Hal Yasa Tasarısı”, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını; üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini de içeriyor.

Hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla malların alımı, satımı ve devriyle hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumlulukları da belirleniyor.

Tasarı, yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları, bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları, satış işlemlerinin şeklini, üretici ve tüccarların veyahut diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kurallar da kapsıyor.

[ad_2]

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın