Otizm nedir? Otizm belirtileri nelerdir?

 Otizm nedir? Otizm belirtileri nelerdir?

[ad_1]

Bireye bağlı olarak,  zorluklar kendilerini farklı şekilde gösterir. Otizmli bazı insanlar asla konuşmayı başaramazlar.

Otizmin tek bir  nedeni yoktur, nedenleri vardır!

Aslında otizmin tek bir nedeni yoktur, yalnız çevresel faktörlerin bir neden olmadığı ve ebeveynlerin kişiliğinin veyahut eğitim biçiminin otizme neden olamayacağı kesindir. Günümüzde araştırmacılar, bir çocuğun doğuştan başkalarıyla sosyal ilişkiler kurma yetersizliği ile doğduğu konusunda hemfikirdir. Bu nedenle nörobiyolojik bir bozukluktur, yani beynin işleyişiyle ilgilidir. Otizmin nedenleri henüz küresel bilim camiasında fikir birliğine varılmamıştır, yalnız yaygınlık oranının nüfusun %1’ini etkilediği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, otizm spektrum bozuklukları aşağıdaki nörogelişimsel anormalliklerden kaynaklanır:

 • Bebeklik döneminde erken ortaya çıkar ve yetişkinliğe kadar devam eder.
 • Sosyal etkileşim kurma ve iletişim kurma yeteneğindeki değişikliklerin yanı sıra davranışsal anormallikler, özellikle değişme isteksizliği ve davranış veyahut konuşmayı tekrarlama eğilimi ile kendini gösterir.

İlgili kişiler genellikle kendi iç dünyalarında izole olmuş gibi görünürler ve belirli duyusal tepkiler sunarlar (işitsel, görsel, cilt…).

Bozuklukların çeşitliliğine ve bu insanların çok değişken sosyal entegrasyon kapasitelerine rağmen, otizm 1996’dan beri Fransa’da bir handikap olarak kabul edilmektedir. Mekanizmalarını anlamak ve yönetimini geliştirmek için multidisipliner araştırma gerektirir. Biliş, motor beceriler, duyusallık, uyum kapasitesi alanlarında başka bozukluklar vardır, yalnız bunlar tanı kriterlerine dahil edilmez.

mevcut uluslararası sınıflandırmalarda otizm, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar adı verilen daha büyük bir bozukluk grubunun ögesidir. Burada kullanılan “istilacı” terimi, birkaç kalkınma sektörünün etkilendiği anlamına gelir (sosyal etkileşimler, dil, davranışlar, vb.). Yaygın Gelişimsel Bozuklukların heterojenliği, semptomların şiddeti, başlangıç ​​yaşı ve gelişim biçimi, ilişkili bozukluklar, zeka geriliğinin olup olmaması vb. ile belirlenir.

Otizm belirtileri nelerdir?

 • Nadiren eğer olursa, göz teması kurar (otizmin en belirgin nedeni)
 • Gevezelik etme
 • Duymuyor gibi görünüyor (adının çağrılmasına cevap vermiyor)
 • Oyuncaklarla çok az veyahut alışılmadık şekilde eğlenmesi
 • İnsanlardan çok nesnelerle ilgilenmesi
 • Parmakları, elleri, kolları veyahut başı ile tekrarlayan hareketler yapar

2 yaşına gelene kadar bebeklikten sonra da devam eden belirtiler olabilir. Bir çocuk ilaveten aşağıdaki davranışları da gösterebilir:

 • Sınırlı ilgi alanları var
 • Karşılıklı sosyal etkileşimlere sahip olamaz
 • Alışılmadık şekillerde hareket eder (kafa sallama, parmakların veyahut ellerin esnemesi, ağzın açık olması, dilin dışarı çıkması vb.)
 • Diğer çocuklarla oynamakla ilgilenmiyor
 • Kelimeleri veyahut cümleleri anlamıyor gibi görünse de tekrarlar
 • Davranış problemleri var, örneğin kendine zarar verme
 • Duygularını kontrol etmekte güçlük çekiyor (uyuyor)

Yaştan bağımsız olarak olası belirtileri:

 • Göz temasından kaçınır ve yalnız olmayı tercih eder
 • Başkalarının duygularını anlamakta güçlük çekiyorsa
 • Sözel değil veyahut dil gelişimini eğitim algılamaması
 • Kelimeleri veyahut cümleleri tekrarlar (ekolali)
 • Rutin veyahut ortamdaki en ufak bir değişiklikten rahatsız oluyorsa
 • Çok sınırlı ilgi alanları var
 • Sallanma, bükülme ve uzuvları tekmeleme gibi tekrarlayan davranışlar sergiler
 • Seslere, kokulara, tatlara, dokulara, ışığa ve renklere olağandışı ve genellikle yoğun tepkiler verir.

[ad_2]

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın