Son dakika… Tarihi anlaşma! İngiltere ve Türkiye arasında imzalar atıldı

 Son dakika… Tarihi anlaşma! İngiltere ve Türkiye arasında imzalar atıldı

Ingiltere, Brexit ertesi Avrupa Birliği (AB) ve ulaştığı anlaşmanın sonrasında ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile
gerçekleştirirken, Türkiye böylece Gümrük Birliği’nin 25 sene süresince getirdiği kazanımları korumuş oldu.
Türkiye ve Ingiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması bundan dolayı tertip eden merasim, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Ingiltere Beynelmilel Ticaret Bakanı Liz Truss’ın video konferans ve katılımı ile gerçekleştirildi.Birleşik Krallık’ta 23 Haziran 2016 tarihinde uygulanan referandum ardından başlayan Brexit süreci 1 Ocak 2021 tarihinde sonuçlanmış olacak. Bu kapsamda, Türkiye’nin 1 Ocak 2021’de Ingiltere ve Gümrük Birliği teması sona erecek.Ticari ilişkilerin tek STA esasında sürdürülebilmesini teminen Türkiye ile Ingiltere arasında 2017 seneninden bu yana ilişki ile görüşmeler gerçekleştirildi. Uyuşma ve Brexit ertesi iki ülke arasındaki ticaret yapısıyla alakalı belirsizlik ortadan kalktı.Anlaşma, Gümrük Birliği’nin 25 sene süresince getirdiği kazanımları güvene alırken, Türkiye’nin Ingiltere ve ilişkilerini henüz da derinleştirme istikametinde ilk ismim oldu. STA ve endüstri ürünlerinde gümrük vergileri sıfırlanırken, tarım ile işlenmiş tarım ürünlerinde AB ve sahip olunan tavizler ölçeklendirilerek yeni ticari ilişkilere yansıtıldı.Söz hususu ödün yapısıyla ihracatçıların, en ehemmiyetli ihraç pazarlarından olan Entegre Krallık’ta sahip olunan piyasaya giriş koşullarının savunması ile bu ülkenin başka STA ortakları karşısında rekabet güçlerinin negatif etkilenmemesi sağlandı.
Mevzubahis anlaşmada, “Mal Ticaretinde Piyasaya Giriş ile Menşe Kurallarına” ait hükümlerin yanında “Gümrükler ile Ticaretin Kolaylaştırılması, Ticarette Yöntem Önler, Ticaret Siyaseti Önlemleri, Sıhhat ile Nebat Sıhhati Önlemleri, Rekabet, Kamu Alımları, Fikri ile Mülkiyet Hakları, İdari ile Müessesesel Hükümler ve Anlaşmazlıkların Halli” fasıllarına yer verilirken, gümrük bölümünde karşılıklı iş birliği konuları da yer aldı.ANLAŞMANIN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ Istikametinde MUTABIK KALINDI Eklenen tek hükümle anlaşmanın kapsamının hizmetler, yatırımlar, ileri tarım tavizleri gibi alanları da içerecek şeklinde yakın vakitte genişletilmesi üstünde de mutabık kalındı. STA’nın imzasını takiben yürürlüğe giriş için ihtiyaç duyulan iç onay süreci ivedilikle başlatılacak. Mevzubahis sürecin tamamlanmasına kadar geçecek müddette de tavizler, 1 Ocak 2021’den ardından karşılıklı uygulanacak.Dolayısıyla Türkiye için anlaşmada öngörülen tavizler Ingiltere doğrultusunda 1 Ocak 2021 haysiyetiyle yürürlüğe girecek. Türkiye’nin, oldukça önemli tek ticaret ortağı olan Ingiltere ve ticaretten yatırımlara geniş tek yelpazede ortaklık teması bulunuyor.Birleşik Krallık’a geride bıraktığımız yıl 11,2 milyar dolarlık dışalım yapılırken, bu ülkeden 5,6 milyar dolarlık dışalım gerçekleştirildi. Ingiltere, Türkiye’nin ihracatında Almanya’nın sonrasında ikinci esnada ile en çok ticaret çoğu verilen ülkelerden biri. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıklamalarından notlar;Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ingiltere ve Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ve Gümrük Birliği’nin 25 sene süresince getirdiği kazanımları güvene alırken, Ingiltere ve ilişkileri henüz da derinleştirme istikametinde ilk aşaması attıklarını bildirdi. Pekcan, Entegre Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) terk etmesiyle iki ülke arasındaki ticaret rejiminin yine belirlenmesi gereksinimi doğduğuna ilgi çekerek, bu gün imzalanan anlaşmayla ülkeler arasında çift bazda tek tercihli ticaret rejiminin kuruluş edileceğini belirtti.Türkiye ile Ingiltere arasında imzalanan STA vasıtası ile, çift ticaretin tesir ile meselesiz tek şeklinde devam edeceğini ifade eden Pekcan, “Bu uyuşma, önümüzdeki dönemde Türkiye ile Ingiltere arasındaki ticaretimizin gelişiminin en devasa teminatı olacak. Firmalarımızın rekabetçi olabildiğimiz sektörlerde İngiltere’ye basit ile meselesiz tek biçimde dışalım yapabilmelerini garanti altına alacaktır.” diye konuştu.Pekcan, Entegre Krallık’ın, 31 Ocak 2020 tarihi haysiyetiyle Avrupa Birliği’nden adeta ayrıldığını ile bu sene bitimine kadar tek geçiş süreci öngörüldüğünü hatırlatarak, Türkiye olarak bu süreci çok iyi takip ettiklerini, epey kesif tek mesai harcadıklarını ifade etti.Yıl süresince hem AB hatta Ingiltere makamlarıyla kesif tek diplomasi trafiği yürüttüklerini söyleyen Pekcan, şu şekilde konuştu:
“Türkiye olarak esas emelimiz, Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği’nden dolayı ticari ilişkilerimize de halel getirmeden, Ingiltere ve istek ettiğimiz tek ticaret anlaşmasını imza atmak idi. Bu gün haysiyetiyle amacımıza ulaşmış bulunuyoruz. Anlaşmanın az ardından imzalanmasıyla beraber, Ingiltere ve aramızdaki ticaret yapısıyla alakalı tek belirsizlik kalmayacaktır. Ticaretimiz her zamanki etkinliğiyle sürecek ile inanıyorum henüz da gelişecektir. Gümrük Birliği’nin 25 sene süresince getirdiği kazanımları güvene alırken, Ingiltere ve ilişkilerimizi imzalayacağımız Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında henüz da derinleştirme istikametinde ilk aşaması atıyoruz.””TÜM BELİRSİZLİKLER, Adli Ile Yöntem HANDİKAPLAR ORTADAN KALKTI” Bakan Pekcan, bu noktaya gelmenin basit olmadığını vurgulayarak, AB ile Ingiltere arasında yürütülen müzakerelerdeki belirsizliklere karşın Türkiye olarak epey zamandır Ingiltere ve yöntem düzeydeki müzakereleri sürdürdüklerini ile üst seviyede birçok ilişki gerçekleştirdiklerini bildirdi. Tek yönlerden de AB makamlarıyla süreçle alakalı istişarelere davam ettiklerini anlatan Pekcan, Türkiye yönünden defa istikametli tek ticaret diplomasisi süreci yaşandığını söyledi.Pekcan, sonunda Türkiye olarak Ingiltere ve kroki anlaşmayı imzaya hazır duruma getirdiklerini söyleyerek, “Artık sene tamamlanmak üzereyken ile geçiş süreci dolmak üzereyken, Ingiltere ile AB arasında uyuşma sağlanmasıyla ülkemiz ve Ingiltere arasında tek serbest ticaret anlaşması imzalanması noktasında bütün belirsizlikler ile bütün adli ile yöntem önler de ortadan kalkmış oldu. Biz de bu çerçevede bu gün haysiyetiyle Ingiltere ve anlaşmamızı imzalayacak olmaktan devasa tek memnuniyet duyuyoruz.” dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, serbest ticaret anlaşmasının, Türkiye ile Ingiltere ilişkileri itibariyle yeni ile defa kalifiye tek kilometre taşı olduğunu söyleyerek, “Anlaşma, sahip olunan ticari ile ekonomik ilişkilerimizin çerçevesinin savunması ile geliştirilme aşaması ile ilgili hükümetlerimiz arasındaki ortak anlayış ile iradenin tek sonucudur.” dedi.
Sene içeresinde, iş insanlarına her vakit “müsterih olmalarını” söylediklerini açıklayan Pekcan, “İngiltere ve sahip olunan ticaret olanaklarımızı ortadan kaldırmayacak tek çözümü kuruluş edeceğimizi, bunun için ihtiyaç duyulan bütün çalışmalarımızı yaptığımızı kendilerine belirttik. Bu gün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ile onlara sunduğumuz sözü adına getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. İş insanlarımız gönül rahatlığı ve bizim açımızdan her yönden kritik tek piyasa olan İngiltere ve ticaretlerini sürdürebilir.” diye konuştu.Pekcan, anlaşmanın ticarete değişik tek ivme gelmesine de vesile olmasını umduğunu vurgulayarak, “Anlaşma olmasaydı, Entegre Krallık’a yaptığımız ihracatın tahminen yüzde 75’i vergi yükü ve karşı karşıya kalacak, tahminen 2,4 milyar dolara varan tek zararımız olacaktı. Bu riziko, lâhza haysiyetiyle ortadan kalkmıştır.” dedi.Birleşik Kraliyet ve ticaretten yatırımlara geniş tek yelpazede ortaklık temasının sahip olunan olduğuna işaret eden Pekcan, geride bıraktığımız yıl ihracatın 11,2 milyar dolar, ithalatın ise 5,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anımsattı. Pekcan, Entegre Krallık’ın, Türkiye’nin ihracatında Almanya’nın sonrasında ikinci esnada yer aldığını, bilhassa otomotiv, televizyon, beyaz eşya ile hazır giyim ilk olarak olmak suretiyle birçok sektörde ihracatın önde gelen pazarları arasında olduğunu söyleyerek, lüzum imalat ile tedarik zincirleri lüzum yatırımlar itibariyle da Entegre Krallık’ın Türkiye için defa kıymetli tek ortak olduğunu vurguladı.”ANLAŞMA, Bütün Endüstri Ile TARIM ÜRÜNLERİNİ İÇERİYOR” Ödemeler balansı bilgilerine göre, Türkiye’de Ingiltere dolayı yatırımların 11,6 milyar dolar düzeyinde olduğunu bildiren Pekcan, şu şekilde devam etti:
“Serbest Ticaret Anlaşmamızın karşılıklı yatırımlara da pozitif yansıyacağını değerlendiriyorum. Taraflar olarak ‘tarifesiz’ tek Serbest Ticaret Anlaşması akdetmeyi hedeflemiştik. Bu gerçekleşti. Uyuşma, bütün endüstri ile tarım ürünlerini içermektedir. Bu gün imzalayacağımız anlaşmayı zaman kaybetmeden programa sokacağız. Uyuşma 1 Ocak 2021 tarihinde döneme girecek ile hiçbir müddet kaybımız olmayacaktır.Önümüzdeki zamanlarda de Ingiltere Hükümeti ve yakın iş birliğini sürdürüp, STA geçiş sürecinin noksansız ile meselesiz tamamlanması için ihtiyaç duyulan stepleri beraber atıyor olacağız. Diğer yandan anlaşmanın yatırımlar, hizmetler gibi alanları da kapsayacak şeklinde genişletilmesi için çalışmalara olası olan en hızlıca başlamayı ümit ediyoruz. Tarım bölümünde piyasaya giriş şartlarını sebep geliştirebileceğimizi görüşeceğiz. Kimi sektörlerde karşılıklı tarife gibi konulara eğileceğiz. İlişkilerimizi derinleştirmek için çalışmaya ara vermeden devam edeceğiz.””BU Uyuşma, YENİ Ile Defa Kalifiye Tek KİLOMETRE TAŞI” Pekcan, Ingiltere Beynelmilel Ticaret Bakanı Liz Truss’a, ekibine ile alakalı bütün makamlara ile Ticaret Bakanlığı çalışanlarına anlaşmayı imzalamaya yönelik sergiledikleri iş birliği ruhu ile yapıcı çalışmalardan kaynaklı şükranlarını söyleyerek, şunları kaydetti:”Tabii ki gönlümüz Sayın Truss eşliğinde bu metni fiziken ülkemizde İstanbul’da imzalamaktı. Nitekim, geçen haftalarda, bu istikamette tek hazırlığımız da oldu. Fakat lüzum pandemi şartları lüzum mutasyon lüzum AB ve Ingiltere arasındaki müzakerelerin epey uzaması buna olanak vermedi. Umuyorum 2021 seneninde ilk fırsatta Sayın Truss’ı ülkemizde ağırlayacak ile bu anlaşmadan sebep daha çok yararlanacağımızı surat yüze görüşeceğiz. Sayın Truss, içerisinde bulunduğumuz global konjonktürde, belirsizlik ile risklerin kesif bulunduğu, koronavirüsün beynelmilel ticarete ile kıymet zincirlerini derinden etkilediği bu tür tek dönemde, anlaşmamızı bitirmiş olmak epey değerlidir. Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerimize yeni ile dayanıklı tek taban sağlayacak bu anlaşmanın tamamlanmasına desteğiniz hasebiyle tek sefer henüz teşekkür etmek isterim.”Türkiye ile Ingiltere arasında imzalanan bu kritik ile tarihi anlaşmanın hayırlı uğurlu olması temennilerini söyleyen Pekcan, “Bu uyuşma, Türkiye ile Ingiltere ilişkileri itibariyle yeni ile defa kalifiye tek kilometre taşıdır. Uyuşma, sahip olunan ticari ile ekonomik ilişkilerimizin çerçevesinin savunması ile geliştirilme aşaması ile ilgili hükümetlerimiz arasındaki ortak anlayış ile iradenin tek sonucudur. İmzalayacağımız Serbest Ticaret Anlaşması’nın sağladığı kuvvetli katkıyla çift ticari ile ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik stepleri atmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.”TÜRKİYE’NİN DİNAMİZMİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDUĞUNDA Oldukça önemli OLACAKTIR” İngiltere Beynelmilel Ticaret Bakanı Liz Truss’ın açıklamalarından notlar;Serbest ticaret anlaşmasını imzaladıkları için defa devasa memnuniyet duyduğunu bildiren Bakan Truss, “Bugün Türkiye ve Ingiltere dünyanın karşılaştığı zorlu koşullar karşısında tek araya gelmektedir.” ifadesini kullandı.Bakan Truss, iki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin henüz da güvenilir tek şeklinde artırılmasının amaçlandığını söyledi.
Truss, “Biz bilhassa hizmetleri de kapsayacak defa henüz iddialı genişletilmiş tek uyuşma yolunda hazırlık yapıyoruz. Bu manada hem ürünlerden, araçlardan, başka sektörlere kadar iki ticaret ülkesi olarak defa daha süratli tek şeklinde hizmetler bölümünde da, teknoloji ticaretinde de devasa ivmeler kazabileceğimize inanıyorum.” yorumunu yaptı.Özellikle finans ile biyoteknoloji bölümünde çoğu şeyi gerçekleştirilebileceğine inandığını bildiren Bakan Truss, “İlişkilerimizin potansiyeli, bilhassa de ileride Türkiye’nin dinamizmi göz önünde bulundurulduğunda, Entegre Krallık’ın sohbet tek görev sağlayıcısı bulunduğu hesaba katıldığında defa da ehemmiyetli olacaktır. Bu bağlamda malların ticareti yönünden, hem demir çelik hatta otomotiv bölümünde, hatta tedarik zincirlerinin geliştirilme aşaması manasında ehemmiyet arz etmektedir.” dedi.Birleşik Kraliyet tüketicileri için Türkiye’de üretilmiş olan beyaz eşyalar da dahil, kalifiye ürünleri almalarının olası olacağının önemini vurgulayan Bakan Truss, “Bunun dışında tarım ürünlerinde de tüketicilerin düzgün fiyatlar ve düzgün ürünleri alması ile ilgili da devasa katkı sağlayacaktır.” değerlendirmesini yaptı.Bakan Truss, “Birleşik Krallık’ın 62 ülke ile Avrupa Birliği (AB) ve de yaptığı ticaret anlaşmaları kapsamında, biz yanlızca ticarete ivme kazandırmıyoruz, büyümeyi de hedefliyoruz. Bu gün Türkiye ve Ingiltere arasında iş birliğine yeni sayfa açtık.” ifadelerini kullandı.İNGİLİZ HÜKÜMETİ: “HER İKİ ÜLKE AYRICA, Ileride Henüz İDDİALI Tek STA İÇİN ÇALIŞILMASI Ile ilgili KARARLIDIR” Türkiye ile Ingiltere arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA), yakın ileride henüz iddialı tek ticaret temasının zeminini oluşturmasının hedeflendiği belirtildi.
İngiliz hükümetinden uygulanan yazılı izahta, Ingiltere ile Türkiye arasında gümrüksüz ticareti güvence altına alan STA’nın imzalandığı hatırlatılarak, STA’nın, iki ülke arasında 2019 senesi haysiyetiyle 18,6 milyar sterlinlik ticari teması destekleyeceği kaydedildi.
Izahta, Türkiye ile Entegre Krallık’ın, ticaret anlaşması ile ilgili uzlaşmasının İngiltere’nin otomotiv, üretim ile çelik sektörü için devasa tek kazanım bulunduğu vurgulanarak, “Anlaşma ayrı olarak, yakın ileride Ingiltere ile Türkiye arasında henüz iddialı tek ticaret temasının zeminini oluşturacaktır.” denildi.Açıklamada, taraflar arasındaki STA’nın, İngiltere’nin Beynelmilel Ticaret Bakanı Liz Truss ile Türkiye’nin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan doğrulusunda imzalandığı hatırlatıldı.Açıklamada, “Her iki ülke de ayrı olarak, ileride henüz iddialı tek STA için çalışılması ile ilgili kararlıdır.” ifadesi kullanıldı.
“OTOMOBİL Yapımcıları İÇİN HAYATİ ÖNEMDE OLAN TEDARİK ZİNCİRLERİ KORUNACAK”
İngiliz hükümetinin izahında, STA kapsamında, İngiltere’den Türkiye’ye geride bıraktığımız sene 1 milyar sterlinin üstünde dışalım sağlayan ile 575 milyon sterlin demir ile çelik ihraç eden İngiliz şirketlerinin tercihli ticaret şartlarının da garanti altına alınmış olacağı kaydedildi.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın